Berggericht – kontrolný deň

Dnes prebehol ďalší kontrolný deň na požiarom poškodenom objekte Berggericht. Zúčastnení sa oboznámili so stavom a postupom prác na stavbe. Stavba je prekrytá fóliami, je zabezpečená voči prenikaniu dažďovej vody do stavebných konštrukcií. Odovzdaných do zberných surovín bolo zatiaľ cca 6 ton krytiny.

Kvôli urýchleniu vysúšania objektu je potrebné odstrániť podlahy a zásypy klenieb, t. j. vyvoziť obrovské množstvo materiálu, ktorý prináša aj prekvapenia v podobe úlomkov historických kachlíc. Zistíme tým tiež aké materiály a stavebné postupy boli použité pri stavbe v rôznych historických obdobiach. Historická podlaha sa podrobne zdokumentuje. Zistenia budú slúžiť ako podklad na vyhotovenie replík historických podláh.

S realizáciou dočasného prestrešenia bezodkladne súvisí odstránenie podlahových vrstiev v podkroví objektu a práce sa musia realizovať v súčinnosti.

Statik určil miesta zhotovenia sadrových terčov, ktoré monitorujú statické trhliny v budove. Na základe jeho odporučenia neustále sledujeme pokles klenbových oblúkov a stabilitu nosných obvodových konštrukcií. Zrealizuje sa aj veľmi presná nivelizácia.

Pasportizácia podláh bude vykonaná v súčinnosti s KPÚ v týždni 19. – 23.6.2023

✍️Správa z kontrolného dňa: Andrea Koledová, Miloš Janovský

📸Zuzana Denková, Michal Hrčka

_