Mestské opevnenia – pozvánka na seminár

Obnova s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vás pozýva  na odborný seminár Mestské opevnenia vo štvrtok, 26. marca 2015, 10:00 – 15:00, na medzinárodnom veľtrhu Coneco – Racioenergia 2015, Viedenská cesta, Bratislava – Petržalka, hala A0 – prízemie). Zároveň vás pozývame na prezentáciu noviniek v oblasti obnovy pamiatok do nášho stánku Pavilón B2, plocha 503 v termíne 25. – 28. 3. 2015. 
pozvanka a program na seminar obnova mestske opevnenia – oparavenyProgram:

10:00 – 10:10 Úvod a predstavenie
Mgr. Michal HRČKA – konzervátor Obnova s.r.o.

10:10 – 10:30 Mestské opevnenie Bratislava – Rybárska brána
PhDr. Margaréta MUSILOVÁ – Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

10:30 – 10:50 Mestské opevnenie Bratislava – Laurinská brána
Mgr. Branislav RESUTÍK – Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

10:50 – 10:50 Problematika obnovy stredovekých mestských opevnení
Ing. arch. Alexandra ŠKRINÁROVÁ – doktorand FA STU

11:10 – 11:50 Prezentácia torz opevnení – aplikácia na mestskom opevnení v Modre
doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD. – G+G projekt, obnova pamiatok s.r.o.
Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD. – G+G projekt, obnova pamiatok s.r.o.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 13:20 Mestské opevnenie v Sabinove – pamiatkové výskumy
Mgr. Michal ŠIMKOVIC
Ing. Peter GLOS – KPÚ Prešov
Ing. Martin BONA

13:20 – 13:40 Mestské opevnenie v Sabinove – projekcia
Ing. arch. Peter NIŽŇANSKÝ – Obnova s.r.o., A4+1)

13:40 – 14:00 Mestské opevnenie v Sabinove – technológia
Mgr. Michal HRČKA – konzervátor Obnova s.r.o.

14:00 – 14:10 Prestávka

14:10 – 14:30 Komárňanský pevnostný systém – výsledky výskumu
doc. Oto MAKÝŠ, PhD. – SvF STU

14:30 – 14:50 Činnosť inšpektorov Pro Monumenta na príklade hradieb v Banskej Bystrici
Ing. arch. Pavol IŽVOLT, PhD. – Pro Monumenta / PÚ SR

14:50 – 15:00 Ukončenie seminára

Program Obnova.eu (pdf – 121kb) – Program partnera MKSR (pdf – 35,2kb) –

_