Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Pokračujeme v záchrane nášho kultúrneho dedičstva

Obnova získala v roku 2015 ocenenie Dobrý partner komunity. Projekt Pamätáme na pamiatky šíri osvetu o kultúrnom dedičstve. Prečítajte si článok a tohtoročnom smerovaní:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/michal-hrcka-nadalej-pokracujeme-v-zachrane-nasho-kulturneho-dedicstva/2101