V roku 2015-2017 po prípravných dokumentáciách sme realizovali na objekte bašty v Krupine, sanáciu statiky krovu, výmenu šindľovej krytiny a konzerváciu murív. Objekt bašty s karnerom bol súčasťou mestských hradieb.

Klient: Farnosť Krupina
Miesto:
 Krupina
Rok: 2015 – 2017
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy, Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké remeslá a reštaurovanie, Pamiatkový výskum