Referencie: Umelecké remeslá, reštaurovanie a obnova