Gotický dom z 15. storočia ležiaci v najstaršej stojacej zástavbe Banskej Štiavnice bol predmetom našej práce v oblasti projekcie a architektúry a a následne umelecko – remeselných a reštaurátorských prác. Hlavný architekt Obnova s.r.o. realizoval v objekte komplexnú projektovú dokumentáciu vrátane rekonštrukcie niektorých chýbajúcich prvkov a návrhu historizujúcich novotvarov. Objekt týmto získal úplne iný výraz s prezentáciou autentických povrchov za použitia tradičného remesla.

Z umelecko – remeselných a reštaurátorských prác sme realizovali obnovu historických fasád, reštaurovanie a doplnenie kamenárskych prvkov, obnovu historických omietok s odtlačkom klenby v interiéri a reštaurovanie a znovuzloženie vstupného portálu.

Výkres slohovej analýzy: Mgr. Ľubica Fillová

Klient: súkromná osoba
Miesto:
Banská Štiavnica
Rok: 2011-trvá
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy /Klenby a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.