Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1242, kde sa píše, že Fiľakovský hrad odolal Tatárskym nájazdom. Hrad vlastnili viacerí majitelia, medzi nimi aj v rokoch 1311-1321 Matúš Čák Trenčiansky. V rokoch 1348 a 1385 sa v listinách spomína ako kráľovský majetok. V roku 1435 ho dostali do zálohy Peréniovci, v roku 1440 majiteľka hradu – kráľovná Alžbeta poverila zabezpečením panstva Jána Jiskru.

Od roku 2006 – 2016 sme systematickú realizovali konzerváciu a revitalizáciu hradu. Práce obsahovali nasledujúce práce:

 • konzervácia historického muriva
 • realizácia nových záklenkov a klenieb
 • zhotovenie pódia
 • osadenie schodov a pochôdznych roštov
 • realizácia a osadenie informačných tabúľ
 • realizácie múzejné expozície
 • pokládka tehlovej podlahy
 • zatrávnenie koruny
 • konzervácia murív výškovou technikou
 • odvodenie častí hradu
 • tesárska rekonštrukcia ochodze bašty

Komplexnú realizačnú projektovú dokuementáciu vrátane sprístupnenia a prestrešenia vybraných častí hradu realizoval Ing. arch. Peter Nižňanský. Pamiatkový výskum realizoval a odbornú metodiku má Mgr. Michal Šimkovic.

Klient: Mesto Fiľakovo
Miesto:
 Fiľakovo
Rok: 2006 – 2016
Web: www.filakovo.sk
Druh:
Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie