Práce na hrade koordinuje Historicko-astronomická spoločnosť (Ilava) v spolupráci s obcou Lednica. Spolu so spoločnosťou sme realizovali od roku 2010 realizovali komplexnú realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane sprístupnenia a prestrešenia vybraných častí hradu Lednica (Ing. arch. Peter Nižňanský). Pamiatkový výskum realizoval spolu s Ing. arch. Martnom Bónom náš kolega Mgr. Michal Šimkovic.

Lednický hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia. Jeho funkcia spočívala predovšetkým v ochrane severozápadnej hranice Uhorska, preto Lednica patrila medzi kráľovské hrady. V rokoch 1259 – 1269 ho mal v držbe istý Marek, župan z Lednice. Začiatkom 14. storočia sa ho na prechodný čas zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po roku 1321 sa hrad dostal opäť do rúk panovníka. Koncom 14. storočia ho vlastnila rodina Pakšiovcov, ktorá ho v roku 1392 dala do záložnej držby Henkovi, šľachticovi českého pôvodu. Ešte počas vlády Žigmunda v prvej štvrtine 15. storočia sa majiteľmi Lednického hradu a panstva stali bratia Sobek a Matej Bielikovci, zo sliezskej Kornice.[1] Ich panstvo neohrozilo ani dočasné obsadenie hradu husitskou posádkou.[2] Ich činnosť dokumentuje vzácna, v národnom jazyku písaná listina, z roku 1435, podľa ktorej Mikušovi zo Streženíc darovali majetok v Nimnici.[1] Počas zápasov o uhorský trón vydal v roku 1475 Lednicu Matej Korvín svojmu prívržencovi Nehézovi.[3]

Klient: Historicko-astronomická spoločnosť
Miesto:
Lednica
Rok: 2010-2012
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Pamiatkový výskum

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.