Na mieste súčasnej zrúcaniny hradu Likava sa v mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej nachádzalo hradisko ľudu púchovskej kultúry. V roku 1335 si zvolenský župan, magister Donč uvedomil strategický význam lokality ležiacej pri krajinskej ceste, ktorá viedla z  Považia na Oravu a do Poľska. V roku 1341 na Likave stál už nový kráľovský hrad.

V roku 2012 sme realizovali konzerváciu hradnej pekárne a kuchyne. V roku 2015-2016 sme spracovali v spolupráci s ateliérom Prodis a Geokonzult realizačnú projektovú dokumentáciu sanácie statiky stavby a hradného brala. V rokoch 2017 a 2018 sme realizovali komplexnú sanáciu brala a čiastočnú sanáciu najohrozenejšieho úseku južnéj hradby.

Klient: Liptovské múzeum
Miesto:
 Likávka
Rok: 2012 – 2018
Web: www.liptovskemuzeum.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie