Uprostred polí na sever od obce Podhorany – Sokolníky, sa nachádzala archeologická lokalita.Pôvodná románska stavba až z 11. storočia mala obdĺžnikovú loď zakončenú polkruhovou apsidou. Kostol mal na západnej strane emporu, ktorú niesli dva piliere. V južnej stene bol zistený ústupkovitý portál. Lokalita bola dlhodobo nevyužitá, ruiny v dôsledku neúdržby takmer 40 rokov chátrali. Od roku 2005  lokalitu začali odkrývať miestni dobrovoľníci z  Jednoty dôchodcov Podhorany. Výskum lokality zabezpečoval Krajský pamiatkový úrad Nitra. Projektovú dokumentáciu spracoval G+G Projekt – obnova pamiatok, s.r.o.

Naša spoločnosť Obnova s.r.o. realizovala vo viacerých rokoch komplexnú prezentáciu archeologickéj lokality – časť kostol. Táto pozostávala z konzervácie historických murív s nadstavením obetného riadku. Jednotlive stavebné etapy (románska, gotická a baroková) sú prezentované v rozdielnom materiálovom zložení a výškovej úrovni koruny. Bola realizovaná aj anastylóza a rekonštrukcia kamenných prvkov vrátane románskeho portálu a nárožných kvádrov z lokálneho sladkovodného vápenca. Zaujímavosťou bolo získavanie ojedinelého tmavosivého vápenca, ktorý použili pre stavbu pôvodného kostola v 11. storočí. Pre dokreslenie barokového interiéru boli rekonštruované a z časti konzervované tehlové piliere. Pre názornosť sme k lokalite vytvorili model románskeho kostola ako odliatok z monolitického betónu. Pre potreby konzervácie bola použitá experimentálne séria technológií, ktoré dovoľujú chrániť originál v spojitosti s odolnosťou voči nešetrnému zaobchádzaniu vandalov. Pochôdzne povrchy boli realizované ako mlatový chodník.

Viac informácií: http://www.obnova.eu/tag/sokolniky a http://www.obnova.sk/pamiatka/…

Klient: Obec Podhorany
Miesto:
 Podhorany
Rok: 2010
Web: www.podhorany.sk
Druh: 
Hrady zámky a torzá