Ruina rímskokatolíckeho kostola sv. Anny sa nachádza v obci Liptovská Anna. Kostol bol postavený v polovici 13. storočia v ranogotickom slohu. Upravený bol v 15. storočí. V roku 1805 bol kostol zničený a v súčasnosti je zachovaný v torzálnom stave. Kostol má rovný uzáver presbytéria a obsahuje ranogotické a neskorogotické kamenárske detaily. Práce na záchrane objektu naštartovala občianskou iniciatívou a svetský patronát nad pamiatkou prevzala MUDr. Libuša Sviteková.

Podrobnosti o pamiatke z nášho blogu nájdete tu: http://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna/

V roku 2011 sme realizovali návrh obnovy a základnú konzerváciu jedného z portálov. Projektovú dokumentáciu realizoval tím Ing. arch. Petra Nižňanského v spolupráci s ateliérom Libela s.r.o. V roku 2013 sme realizovali konzerváciu najohrozenejšej časti – severný múr s neskorogotický portálom. V roku 2014 severný uzáver kostola so vstupom do sakristie a okolie gotického okienka priečelia a v roku 2015 a ďalších rokoch boli zakonzervované všetky nadzemné časti murív a v roku 2021 bol osadený do objektu oltár – nosič tabuľových malieb.

Klient: RKC farnosť Prosiek
Miesto:
 Liptovská Anna
Rok: 2011 – dnes
Web: www.liptovskaanna.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie

Nominácia na cenu Fénix za rok 2021