Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Liptovská Anna, kostol

Liptovská Anna, kostol

Ruina rímskokatolíckeho kostola sv. Anny sa nachádza v obci Liptovská Anna. Kostol bol postavený v polovici 13. storočia v ranogotickom slohu. Upravený bol v 15. storočí. V roku 1805 bol kostol zničený a v súčasnosti je zachovaný v torzálnom stave. Kostol má rovný uzáver presbytéria a obsahuje ranogotické a neskorogotické kamenárske detaily. Práce na záchrane objektu naštartovala občianskou iniciatívou Mgr. Zuzana Líšková a svetský patronát nad pamiatkou prevzala MUDr. Libuša Sviteková.

Podrobnosti o pamiatke z nášho blogu nájdete tu: http://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna/

V roku 2011 sme realizovali návrh obnovy a základnú konzerváciu jedného z portálov. Projektovú dokumentáciu realizoval tím Ing. arch. Petra Nižňanského v spolupráci s ateliérom Libela s.r.o. V roku 2013 sme realizovali konzerváciu najohrozenejšej časti – severný múr s neskorogotický portálom. V roku 2014 severný uzáver kostola so vstupom do sakristie a okolie gotického okienka priečelia a v roku 2015 boli zakonzervované všetky nadzemné časti murív.