Cieľom projektu bola projekčná príprava (zameranie, štúdia, statika, projekt pre stavebné povolenie, diagnostika drevených prvkov). Zároveň však zostáva postupná výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na celom objekte. Opravou sa odvrátil nepriaznivý stav, v konkrétnych prípadoch až havarijný stav jednotlivých častí objektu.

Objekt Urmínskeho mlyna bol spolu so sýpkou postavený na začiatku 19.storočia. Pôvodne slúžili obidva objekty ako sýpky. Išlo o majetok grófky Terézie Huňady, ktorá v Urmíne bývala až do príchodu frontu v 2.svetovej vojne. Staršia sýpka (neskôr prerobená na rodinný dom) je zakreslená na mape už v 18-tom storočí. Tento areál kúpil roku 1926 Šebestián Ondra, rodák zo Slavkova u Uherského Hradište. Bol to pradedko súčasného majiteľa, p.Škerlíka. V 20- tych rokoch 20.storočia časť prerobil na štvorpodlažný mlyn, ďalšiu časť ponechal na sýpku a dom pre svoju rodinu. Väčšina dochovanej technológie pochádza taktiež z roku 1926. Zaujímavosťou tohto mlynu je, že fungoval na plynový spaľovací motor. Elektrinu na svoj chod ako aj pre potreby osvetlenia si vyrábal pomocou dynama. V mlyne sa zachovali ešte takmer všetky pôvodné zariadenia. Na prízemí je strojovňa, v ktorej je umiestnený piestový spaľovací motor na drevený plyn a vo vedľajšej budove sa nachádza „damfovací“ kotol, ktorý mal na starosti kurič. Časť strojového zariadenia je od firmy Wichterle & Kovařík, Přostejov a časť je od Jozefa Prokopa z Pardubíc. Po zoštátnení v roku 1948 bol mlyn preradený pod JRD a do mlynu sa chodilo väčšinou už len šrotovať, čo malo na svedomí chátranie. Po reštitúcií vrátili mlyn predošlým vlastníkom, ktorí vyriešili nevyhnutné poruchy strechy, no mlyn je doteraz zatvorený pre verejnosť a pomaličky
chátra.

Klient: súkromná osoba
Miesto:
 Mojmírovce, okr. Nitra
Rok: 2015 – 2018
Druh: 
Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie / Architektúra, projekcia a expertízy