Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej. Martin ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. Cintorín dnes tvoria dve parcely a jeho plochu rozdeľujú hlavné uličky do šiestich blokov spolu s výmerou 23 580 m2.

V rokoch 2011, 2012 a 2013 sme dodávali Mestu Martin andezitové kocky potrebné pre rekonštrukciu verejných priestranstiev Národného cintorína. Spolupráca spočívala aj v pre riešení  koncepcie a detailov tradičnej pokládky mestskej dlažby. Spolupráca s architektmi Jang.

Klient: Mesto Martin
Miesto:
 Martin
Rok: 2012
Web: www.martin.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy