Objekt oranžérie slúžil na dopestovanie sadeníc pre potreby anglického parku a celoročné pestovanie exotických plodov pre potreby kaštieľa. V súčasnej dobe desaťročia chátrajúci objekt vyžadoval spracovanie príslušných výskumov a projektovej dokumentácie, ako podklad pre jeho obnovu.

Solitér skleníka vizuálne uzatvára severný okraj „hlavnej lúky parku“ situovanej pozdĺž západnej strany potoka Kantor, pričom je čelnou južnou fasádou šikmo orientovaný ku západnej fasáde kaštieľa na opačnej východnej strane potoka. Dispozícia Jednopodlažné atypické priestory s vysokou svetlou výškou, vychádzajúcej zo základnej funkcie skleníka uskladnenia a produkcie kvetov sú v strednom a západnom rizalite rozčlenené na 2 podlažia vloženými stropnými konštrukciami. Nepodpivničený symetrický objekt postavený na obdĺžnikovom pôdoryse s mierne vystupujúcimi dvomi bočnými a jedným stredovým rizalitom na južnej a severnej fasáde (východný, stredný a západný rizalit) tvorí konštrukčný 1-trakt.

Miesto: Turčianska Štiavnička
Rok: 2014
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Pamiatkový výskum