Práce na hrade koordinuje Združenie na záchranu Lietavského hradu (http://www.hradlietava.sk/). Spolu so združením sme realizovali od roku 2005 viacero záchranných projektov a Komplexnú realizačnú projektovú dokuementáciu vrátane sprístupnenia a prestrešenia vybraných častí hradu Lietava (Ing. arch. Peter Nižňanský). Pamiatkový výskum realizoval a odbornú garanciu má Mgr. Michal Šimkovic.

Lietavský hrad sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m. Hrad postavili po roku 1241 pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. V rokoch 1300 až 1321 sa uvádza v súvislosti s Matúšom Čákom. Koncom 14. storočia patril kráľovi Žigmundovi,1475-1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Lietava patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešla dlhým stavebným vývojom ukončeným renesančnou prestavbou. Posledných dvestopäťdesiat rokov je opustená a jej stav je alarmujúci. Základ hradu tvorila hranolová veža (dnes zachovalá do výšky 14. metrov so silne narušenou korunou muriva). Vo východnom smere bol k veži pristavený palác ukončený kaplnkou. Dodnes nesú jeho múry architektonické detaily. Stav palácových múrov je kritický (vzniká značný odklon z vnútornej osy),a štúdia na ich záchranu je v rozpracovanom štádiu. Západným smerom od veže sa nachádza piata brána hradu (má značne poškodený plášť muriva a množstvo kavern narušujúcich jej stabilitu) a ďalej na západ stojí ďalšie obytné budovy a palác. Na severovýchodnej strane od vnútorného hradu je predhradie ukončené podkovovitou vežou a valcovou delovou baštou( plášť muriva v kritickom stave). Rovnobežne s prvým predhradím sa tiahne druhé predhradie ukončené vstupnou bránou (v podobnom stave ako piata brána).

Klient: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Miesto:
Lietava
Rok: 2005-2013
Web: www.hradlietava.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.