Vila, známa pod názvom Vavrínový, Boženkin dom, je národnou kultúrnou pamiatkou na okraji pamiatkovej rezervácie, zapísanou v ÚZ PF pod č. 11329/1. Vilka sa nachádza v uvoľnenej zástavbe, kopírujúcej zákruty ulice Pod Červenou studňou, ktorá vedie k tajchu Veľká vodárenská a Červená studňa v doline stúpajúcej od Radničného cez Trojičné námestie popri najstarších stavbách Banskej Štiavnice. Okolitá zástavba má zväčša zložitejší stavebný vývoj, jadrá stavieb sú renesančné či barokové. Pri vile sa skôr predpokladá datovanie stavby do konca, resp. prelomu 19.-20. storočia, aj keď nie je vylúčené staršie, barokové datovanie.

Na objekte sme ralizovali komplexnú stavebnú, umelecko-remeslnú a reštaurátorskú obnovu.

Klient: súkromná osoba
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2017 – 2019
Druh: 
Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké remeslá a reštaurovanie, Architektúra, projekcia a expertízy