Začali sme s dokumentáciou dvoch a rozoberaním jednej z dreveníc, ktoré by mali v budúcnosti tvoriť skanzen v Lietave. Na fotografiách vidieť fotogrametrické zameranie, značenie a stav dreveníc. Následne pokračujeme s návrhom skanzenu a riešením urbanistických vzťahov v rámci obce pre potreby skanzenu.

Klient: Obec Lietava
Miesto:
 Lietava
Rok: 2011
Web: www.lietava.info
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy