Prvá synagóga bola v Senci postavená v roku 1825, v roku 1904 bola upravená do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu obyvateľov.

V roku 2014 sme realizovali transfer pece na maces (a iné). Niektoré práce prebiehali aj v rámci Letnej školy archeológie a obnovy pamiatok. Viac o letných školách tu: http://www.obnova.eu/tag/letna-skola/

Klient: Mesto Senec
Miesto:
 Senec
Rok: 2014
Druh: Hrady zámky a torzá / Sanácia statiky /  Architektúra, projekcia a expertízy / Klenby a záklenky / Umelecké remeslá a reštaurovanie