V roku 2013 sme začali pracovať na  záchrane autenticky zachovanej kúrie z roku 1706. V zozname Pamiatkového úradu je stále vedená ako dezolátna, pre kombináciu zlého stavu a vzácnosti stavby sme urýchlene spracovali projektovú dokumentáciu a statický posudok. Kedže stavba je autenticky zachovanou stavbou s unikátnymi pôvodnými (aj renesančnými!) stavebnými detailmi, ako sú pece, podlahy, dvere, výdreva niky, mreže, okenice, fasády a mladší krov z druhej polovice 20. storočia s pílením šidlom z rovnakého obdobia boli úplne deštruované zdemontovali sme ho a prekryli stavbu fóliou a provizórnym krovom (2015). Následne sme ateliéri a na nádvorí v  B. Štiavnici realizovali (2015) tvarovú rekonštrukciu pôvodného krovu. Všetky spoje nového krovu sme realizovali v tradičnom výzore a tradičným spôsobom. Krov sme po prevoze inštalovali na konzervovanú korunu muriva (2016) a pokryli dvojito kladeným šindľom (2016-2017). Po realizácii pamiatkového výskumu (2017) pripravujeme dalšiu obnovu objektu.

Ďakujeme za spoluprácu: Ing. Karol Ďurian, PhD., Ing. arch. Peter Krušínsky PhD., Ing. Milos Dudáš, CSc.
Projektovú dokumentáciu a zameranie spracovali: Ing. arch. Peter Nižňanský a Mgr. Michal Hrčka, Ing. Vladimír Kohút
Pamiatkový výskum: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Michal Čajka


Viac informácií: 
http://www.obnova.eu/tag/zhontagovska-kuria

Miesto: Dolný Kubín
Rok: 2014 – 2017
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy, Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké remeslá a reštaurovanie, Pamiatkový výskum