Na objekte zvonica v Ondrášovej (Turiec) prebehla komplexná obnova. Bol tam opravený krov, vymenený šindeľ, opravená fasáda a čiastočne sanovaná vlhkosť. Fasádny sokel s pigmentom z lokálnej hlinky prijemne člení fasádu. Kovové prvky boli konzervované.

Klient: Obec Ondrášová
Miesto:
 Ondrášová
Rok: 2011
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy