Články

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7:…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Zborník pre remeselníkov

Začali sme so zalamovaním zborníku - návodu pre remeselníkov,…