Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7: Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov realizovali konzultačné práce pre absolventov na pozícii tútora, grafické práce na viacerých tlačovinách a prípravu web – stránky projektu. Taktiež sme sa podieľali na verejnom obstarávaní a príprave a vyúčtovaní projektu.

_