Zvonica v Ondrášovej na rádiu Lumen

Príspevok k téme: Zvonica Ondrášova a jej obnova bol odvysielaný na rádiu Lumen 16. 7. 2014 o 13:30 v rubrike Rádiorelax.
Redaktor: Jana Verešová

Informácie o priebehu prác: http://www.obnova.eu/tag/ondrasova/
Informácie o výsledku: http://www.obnova.eu/portfolio/zvonica-ondrasova-turiec/

 

 

_