Komponenty strešnej krajiny

Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata fasáda domu v prípade Štiavnice nie je prázdnou frázou. Vďaka členitému terénu mesta je divák, chodec, domáci či hosť neustále konfrontovaný s novým a novým pôsobivým strešným zátiším. Akákoľvek strecha v historickom prostredí je dôležitá, jej tvar, strešná krytina, detaily. Na obnove strechy Baumgartnerovského domu paralelne pracujú okrem tesárov, šindliarov aj murári. Strecha by bez typických komínov nebola komplexná. Remeselníci našej spoločnosti  https://www.obnova.eu/ sa sústredili na dotvorenie ukončovacích komínových hlavíc. Historické riešenia počas surovej obnovy v rokoch budovania socializmu odstránili. Dôsledná odborná oprava komínov prispieva nielen k obnove celistvosti pamiatkových hodnôt historického domu, ale zveľaďuje aj charakter verejného priestoru, je príspevkom k harmonizácii a zhodnoteniu strešnej krajiny prostredia mesta.

 

_