Dokumentácia dreveníc pre Skanzen Lietava

V tomto týždni (20. 10. 2011) sme začali s dokumentáciou dvoch a rozoberaním jednej z dreveníc ktoré by mali v budúcnosti tvoriť skanzen v Lietave. Na fotografiách vidieť fotogrametrické zameranie, značenie a stav dreveníc.
Viac na: http://www.obnova.sk/galeria/dokumentacia-drevenic-pre-skanzen-lietava
tava

_