Články

Jedna z nominácia na CEZAAR – Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy

Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy…

Film z banskoštiavnického kurzu Tesárstvo

V roku 2017 sme organizovali tradičný Banskoštiavnický kurz,…

Coneco 2015 – fotoreportáž: seminar

Prinášame vám par fotografii zo seminára Mestské opevnenia,…

Mestské opevnenia – pozvánka na seminár

Obnova s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vás…

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…

TV Turiec: ukážky výroby šindľa na hodoch v Martine

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Časozberný záznam ukážky výroby šindla

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Svätomartinské hody v duchu remesiel a archeológie

Pozývame vás, na Svätomartinské hody s prezentáciami tradičných…

Liečime Korvínov palác na Oravskom hrade

V utorok sme odovzdali expertízu, výsledky prieskumu+sondáže…