Články

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho…

Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina.…

Komponenty strešnej krajiny

Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata…

Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza…