Obnova je dobrodružstvo

Je takmer isté, že obnova každého historického domu je adrenalínovým dobrodružstvom. Napriek špecializovaným výskumom a projekčnej príprave opravy, živá práca v teréne prináša prekvapenia. Niekedy aj takéto pozitívne. Prechodový otvor Baumgartnerovho domu museli zamurovávať v expresne rýchlom nasadení!Dokonca v zámurovke zabudli aj pôvodné drevené dvere zo začiatku 19. storočia s krásnym svetlo okrovým olejovým matným náterom. Dúfajme, že budeme môcť zrealizovať záverečnú povrchovú úpravu našimi ľanovými farbami https://www.lanovefarby.sk/. Vo finále obnovy domu, historické dvere po odbornej oprave vrátime do organizmu domu.

_