Články

Naše sídlo z dronu

Už roky sídlime v centre Banskej Štiavnice. V našom Centre…

Fasáda ide do finále

Fasády Baumgartnerovho domu sú pred dokončením. Tento týždeň…

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho…

Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina.…

Komponenty strešnej krajiny

Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata…

Renesančná delikatesa

Sieťová klenba v interiéri Baumgantnerovho domu je renesančnou…

Obnova je dobrodružstvo

Je takmer isté, že obnova každého historického domu je adrenalínovým…

Nová strecha – nová perspektíva pre starý dom

Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza…

Portál s optimistickým posolstvom

Ikonickým prvkom fasády domu na konci banskoštiavnického…