Články

Kreatívna recyklácia

Pri realizácii našich projektov a kurzov www.obnova.eu cielene…

Schodiskový rébus

Príprava obnovy hospodárskej  budovy hradu Uhrovec vyžadovala…

Okná so „surovým“ sklom

Koncept, charakter nových konštrukcií aj stavebných detailov,…

Dubové okenné puzzle

Pred výrobou  okenných rámov a výplní hospodárskej budovy…

Technologické postupy – video návody

Dnes sme na našom YouTube kanáli pridali nové videá k materiálom…

Technológie budovania slamených striech

Naši kolegovia sa po úspechu v minuloročnom kurze zúčastnia…

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…

TV Turiec: ukážky výroby šindľa na hodoch v Martine

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Časozberný záznam ukážky výroby šindla

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…