Obnova barokovej plastickej výzdoby fasády

▶️ Obnova barokovej plastickej výzdoby fasády a ikonických atikových štítov Piargskej brány prebiehala pod dohľadom skúsených reštaurátorov.

▶️ Suverénne spojenia mäkkých oblúkov a volút s ostrými hranami priamkových línií pilastrov a ríms. Kontrast štruktúrovaných a hladkých povrchov. Súhra svetla a tieňa. Elegantné striedanie svetlosivých a bielych vápenných povrchov, ktoré podporuje kompozíciu výzdoby fasády. Tvaroslovie, ktoré opäť sprítomňuje harmonický architektonický jazyk antiky.

▶️ Detaily fasády Piargskej brány na fotografiách Lukáša Rohárika.


_