Pribudne do Štiavnice nová zvonica?

V priebehu mája sme publikovali miniseriál venovaný FRAUENBERGSKÉMU KOSTOLU (kostol Panny Márie Snežnej). Priblížili sme vám fenomény objektu aj peripetie, ktoré viac ako 500 rokov starú sakrálnu stavbu sprevádzali.

🟠 🟡 🟢 Nenapínali sme Vás náhodou. Nezostali sme iba pri úvahách o možnom prinavrátení zaniknutej vežičky nad čelnou fasádou kostola. V našom ateliéri sme sa pustili do PROJEKČNEJ PRÍPRAVY jej obnovy.

🟠 🟡 🟢 Zámerom bolo navrhnúť tvarovú kópiu (precízne sme analyzovali dostupné podklady), konštrukčne vyhotovenú v dreve s uplatnením tradičných tesárskych postupov. Špecifické oplášťovanie drevenej fasády (architektonické členenie evokovalo štukovú fasádu), ktorú vežička mala, by sme radi zreprodukovali. A pochopiteľne by vo vežičke nemal chýbať ZVON.

🟠 🟡 🟢 Veríme, že nastal čas, prinavrátiť tejto výnimočnej pamiatke jej siluetu, atribút veže s funkčným zvonom. Sme pripravení spolupracovať a urobiť všetky kroky, ktoré budú potrebné na naplnenie cieľa. Je to výzva!

🟠 🟡 🟢 Nech sa páči, do albumu sme zaradili výber z projektovej dokumentácie návrhu obnovy veže. Nahliadnite.


_