Práce na hrade Fiľakovo boli ukončené

Práce na hrade Fiľakovo boli ukončené. V súčasnej dobe prebieha dokumentácia prác a drobné úpravy.

_