Cisárov architekt a čas radikálnych riešení / Seriál o Piargskej bráne

Málokto mu rozumel, hovoril len po taliansky. Jeho diela ale nepotrebovali prekladateľa. Pietro Ferrabosco (1512 – 1599) sa narodil v severnom Taliansku. Maliar, s vášňou pre zbrane, vojenské stratégie, špecialista na fortifikácie. Pracoval v cirárskych službách. Ferrabosco – zasa autorsky podieľal na  prestavbách mnohých hradov, výstavbe opevnení a pevností v celej ríši (napr. Viedeň, Praha, Bratislava, Sibiu, Ráb, Nagykanizsa, Komárno). Objednávka zo Štiavnice bola aj pre skúseného architekta poriadnym orieškom. Opevniť mesto rozložené v členitom teréne bola výzva.

1. Prestavať starý románsky farský kostol na vojenskú pevnosť: Starý zámok! Postaviť modernú fortifikačnú stavbu: Nový zámok!
2. Uzavrieť všetky cesty do mesta bezpečnými bránami!
3. Vytvoriť vnútorný opevnený okruh s opevňovacími múrmi, baštami a strieľňami!
4. Postaviť sieť pozorovacích veží, tzv. vartoviek, a strážnych bodov na strategických miestach. Nastaviť optickú komunikáciu medzi nimi – hlásenie nebezpečenstva útoku prebiehalo ohňovými a dymovými signálmi!

Paradoxom je, že v hektických vojnových časoch vznikli nádherné stavby, žiadne lacné provizóriá. Dnes sú ikonickými pamiatkami Banskej Štiavnice.

Postupne vám prinášame časovú os s príbehmi z novo osadenej informačnej tabule na Piargskej Bráne v Štiavnici. Pre Pamiatkový úrad SR sme navrhli texty, grafiku a realizovali aj výrobu atypickú montáž. ⚜️ Celý seriál postupne na tomto odkaze: https://www.obnova.eu/tag/piargska_brana_tabula/

 

 

_