Články

Konzervujeme schovanú fasádu

V našej pripravovanej kancelárii sme začali s prvou fázou…

Pridaných 10 staro-nových referencií

Pred pár dňami sme pridali ďalšiu zo starších referencií:…

Práce na hrade Orava v roku 2009

Dnes sme po zime začali s prípravnými prácami pre sezónu…

Fasády Lesníckej školy – reštaurátorský výskum

Naši kolegovia Peter Koreň a Martin Mikuláš spolu s Michalom…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

REM5

Začali sme s konzerváciou fasády posledného remeselníckeho…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…