Články

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

Remeselnícka 5 – fasáda ukončená

Ukončili sme tohtoročnú etapu obnovy a reštaurovania fasády…

REM5

Začali sme s konzerváciou fasády posledného remeselníckeho…

Fasáda A. Kmeťa 18

Pre spoločnosť Beta Car s.r.o. Pezinok sme realizovali umelecko-remeselné…

Biologické napadnutie a degradácia fasád

Zúčastnili sme sa semináru „Biologické napadnutie a degradácia…

Starý zámok – postup

Dnes sme natreli 2/5 fasády Starého zámku v Banskej Štiavnici.…

Starý zámok – farebnosť

Záverečná farebnosť bola určená na biela lomená okrom…

Fasády Starého zámku – postup

Práce na fasáde starého zámku postupujú úspešne z dvanástich…