Články

Brožúra o ekocentre

Prezrite si brožúru o ekocentre v obci Hrubý Šúr vydanú…

Starej škole vdýchli nový život

Hrubý Šúr, 13. február 2015 – Za účasti odbornej verejnosti,…

Stará škola, bude školou ekologického stavitelstva

Dňa 13. 2. 2015 o 14:00 bude oficiálne otvorené Ekocentrum…

Cesta do prístavu na tajchu Počúvadlo

Počas tohto roku sme skultúrnili v spolupráci s Regiónom…

Šindle, archeológia a keramika na martinských hodoch

Pár fotografií z podujatia Sväto-martinské hody, kde sme…

TV Turiec: ukážky výroby šindľa na hodoch v Martine

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Časozberný záznam ukážky výroby šindla

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom…

Svätomartinské hody v duchu remesiel a archeológie

Pozývame vás, na Svätomartinské hody s prezentáciami tradičných…

Babka k babke bude strecha

Trust o.z. za podpory Obnova s.r.o. organizoval v mesiacoch júl,…