Články

Objekt „kaplnky“ – Fiľakovo

Začali sme s realizáciou pódia v objekte "kaplnky" na hrade…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Spustenie druhej etapy prác na hrade Fiľakovo

Začali sa prípravy na spustenie druhej etapy prác na hrade…

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…

Vstupný portál do hradu Uhrovec – začiatok prác

Začali sme práce na rekonštrukčnej kópii chýbajúcich článkov…

Vstupný portál do hradu Uhrovec – začiatok prác

Začali sme práce na rekonštrukčnej kópii chýbajúcich článkov…

Práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej Štiavnici

Ukončili sme práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej…

Začali sa práce na objekte Horného hradu na hrade Fiľakovo

Začali sa práce na objekte Horného hradu na hrade Fiľakovo.…

Konzervácia starožitnosti

Ukončili sme konzerváciu historickej pokladnice zo začiatku…