Články

Práce na hrade Fiľakovo boli ukončené

Práce na hrade Fiľakovo boli ukončené. V súčasnej dobe…

Realizujeme na hrade Fiľakovo práce súvisiace s úpravou potrebnou pre bezpečnostne úpravy

S B. Bystrickou firmou Mias s.r.o. realizujeme na hrade Fiľakovo…

Práce na hrade Fiľakovo sa blížia do svojho konca

Práce na hrade Fiľakovo sa blížia do svojho konca. Koncom…

Objekt „kaplnky“ – Fiľakovo

Začali sme s realizáciou pódia v objekte "kaplnky" na hrade…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…

Spustenie druhej etapy prác na hrade Fiľakovo

Začali sa prípravy na spustenie druhej etapy prác na hrade…

Zriaďujeme dielňu umeleckého remesla a reštaurovania

V Banskej Štiavnici zriaďujeme dielňu umeleckého remesla…

Vstupný portál do hradu Uhrovec – začiatok prác

Začali sme práce na rekonštrukčnej kópii chýbajúcich článkov…

Vstupný portál do hradu Uhrovec – začiatok prác

Začali sme práce na rekonštrukčnej kópii chýbajúcich článkov…