Články

Lektori pre konzerváciu omietkových vrstiev

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli lektormi pre konzerváciu omietkových…

Špeciálne postupy pri konzervácií historického muriva torzálnej architektúry

Na hrade Lietava sme pre Združenie na záchranu lietavského…

Palácová klenba – hrad Uhrovec

Ing. arch. Pavel Fabian a Mgr. Michal Hrčka pre Nadáciu pre…

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Pre SPŠ S. Mikovíniho sme v rámci projektu PHARE č. 2003-004-995-03-11-7:…

How to use the newest technologies in cultural heritage?

Zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu a semináru: How…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Lehmbauwand – Earth Walls

Michal Hrčka a Pavel Fabian boli prednášajúcimi a lektorom…

Workshop: Poznajme a zachráňme európske hrady

Zúčastnili sme sa na workshope organizovaného na hrade Cimburk…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…