Záchrana Živánskej veže

Koncom augusta sme v spolupráci s OZ LEUSTACH a ďalšími dobrovoľníkmi pracovali na konzervácii unikátnej pamiatky: Živánska veža. Prikladáme poďakovanie zo stránky OZ a video z workshopu.

POĎAKOVANIE

V dňoch 17. – 25.8.2009 sa uskutočnil netradičný workshop na ŽIVÁNSKEJ VEŽI . Workshop bol ojedinelý svojho druhu vzhľadom na rôzne okolnosti, množstva a hodnoty vykonanej práce , ktoré ho sprevádzali. Preto touto cestou chcem vyjadriť OBROVSKÚ VĎAKU všetkým tým, ktorí sa ho zúčastnili a donorom – Ministerstvu kultúry SR a Kontu Orange, bez ktorých by sa tento malý zázrak neuskutočnil.

Cieľom workshopu bolo zachrániť ŽIVÁNSKU VEŽU a sprístupniť ju turistom vybudovaním chodníka a vytvorením oddychových zón. Bola to náročná práca, ktorú všetci dobrovoľníci i napriek predĺženiu termínu workshopu zvládli a vytvorili dielo ojedinelé svojho druhu.

Preto mi dovoľte, vážení návštevníci internetových stránok, turisti, obyvatelia blízkych obcí i vzdialených miest vzdať hold týmto dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o to, že ďalšia NKP je sprístupnená a zachovaná pre budúce generácie. Poklonu skladám:

– členom OZ LEUSTACH – rodine Blahovej, Z. Vozákovi, A. Košútovi, B. Tóthovi, dobrovoľníkom – M. Bábikovi, P. Láderovi, J. Mažárimu, trom princeznám z Jedľových Kostolian, ktoré ako jediní zástupcovia obyvateľov blízkych obcí prišli na výpomoc – Dominike, Danke a Julke, zástupcom z hradu Tematín – M. Péterimu, B. Mikušovej, M. Chomovi, firme OBNOVA s.r.o – L. Slavíčekovi , G. Bošnákovi , M. Hrčkovi, M. Martinákovi, Z. Košútovi, B. Danišovskej a všetkým zúčastnením na workshope, ktorí podali výkon hodný ľudskému hrdinstvu. MK SR a KONTO ORANGE, môže byť hrdé, že podporili tento workshop a prispeli tak k zachovaniu kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ani tieto slová nevedia vyjadriť veľkosť vďaky, ktorú tu skladám, žiadne vety nevyjadria dlhé hodiny nosenia materiálu do výšky Živánskej veže a veľkosť vynaloženého úsilia pri stavbe chodníka, oddychových zón, vynášania a osádzania dubových prekladov nad strieľňami a množstva premurovaných kubíkov kamenia v kavernách.

S vďakou

Mgr. Stanislava Blahová

Predsedkyňa Správnej rady OZ LEUSTACH

_