Breanov dom sa skladá z viacerých domov až z obdobia románskeho slohu. Rekonštrukcia bytov a kancelárií prebiehala v rokoch 2010 – 2013.

Za zmienku stojí:

  • sanácia statiky krovu tradičnými tesárskymi metódami,
  • požiadavky na dokonalé zachovanie autentických povrchov a štruktúr pamiatky,
  • realizácia výstavby počas prevádzky bytov a iných zariadení,
  • precízna insekticídna ochrana objektu.

Článok o obnove jedného z bytov v časopise Môj dom.