Miesto, na ktorom dodnes stojí zrúcanina hradu Slanec, má za sebou skutočne dlhú a bohatú históriu. Hradný kopec bol na základe archeologických nálezov z roku 1961 osídlený už v neolite ľudom bukovohorskej kultúry a neskôr v mladšej dobe rímskej. História vlastného hradu sa začína niekedy po roku 1270, pretože v listine z tohto roku sa v opise slanského panstva hrad ešte nespomína. Výstavbu hradu môžeme teda datovať s najväčšou pravdepodobnosťou do sedemdesiatych rokov 13. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade „sub castro Zalanch“ („pod hradom Zalanch“) pochádza z listiny datovanej 9. augustom 1281 od uhorského kráľa Ladislava IV.

Práce na hrade koordinuje  OZ Zachráňme hrad Slanec

Komplexnú realizačnú projektovú dokuementáciu vrátane sprístupnenia a prestrešenia veže hradu Slanec realizoval (Ing. arch. Peter Nižňanský). Pamiatkový výskum realizoval a odbornú garanciu má Mgr. Michal Šimkovic.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné a výskumné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: OZ Zachráňme hrad Slanec
Miesto:
Slanec
Rok: 2015
Web: http://www.hradslanec.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Pamiatkový výskum

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.