Cieľom projektu bola výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na objekte s obytným podkrovím – Detašované pracovisko, Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity. Súčasťou prác bola výmena latovanie, fólií, repas bleskozvodu, zachytávačov snehu a komínov. Práce prebiehali v centre Banskej Štiavnice počas plnej prevádzky, bez uzavretia ulíc a v turistickej sezóne.

Klient: Slovenská technická univerzita
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2018
Druh: 
Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké remeslá a reštaurovanie