V roku 2014 sme začali s prípravnými prácami obnovy kaplnky Sv. Jána Nepomúckeho. Provizórne sme prekryli strechu, spracovali zameranie, štúdiu, projekt pre stavebné povolenie a výskumy. V ďalších rokoch sa podarilo vyriešiť najpálčivejší problém stavby a to strechu. Krov bol z 2/3 demontovaný a reštaurovaný v ateliéri. Na strechu bola položená šindľová krytina v kombinácii s plechovými doplnkami. Obnova objektu prebieha, do objektu však v súčasnosti nezateká zo strany strechy.

Klient: Farnosť Banská Bystrica – katedrála
Miesto:
 Banská Bystrica
Rok: 2014 – 2018
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo /Umelecké remeslá a reštaurovanie