Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého v Banskej Bystrici je svojim architektonickým poňatím typickou barokovou stavbou, bola postavená v r.1766, odvtedy sa podoba objektu prakticky nezmenila. Jedná sa o prízemnú jednopriestorovú stavbu, pôvodne osadenú na úroveň terénu, na úpätí rozľahlého strmého svahu s lesným porastom. V súčasnosti je utopená 1,60m pod úrovňou novodobého upraveného terénu železničného nástupišťa. Prístup ku vstupu je riešený cez novodobú šiju s jednoramenným schodiskom, terén železničného nástupišťa drží betónový oporným múrom s kamenným obkladom s kovaným zábradlím. Objekt je postavený na obdĺžnikovom pôdoryse s polkruhovou apsidou, murivá sú zo
zmiešaného kamenno-tehlového muriva. Strecha má tvar zvonového prierezu s vrcholovou zvoničkou, krytina drevený štiepaný šindel v kombinácii s tabuľovým falcovaným pozinkovaným plechom. Na volútových kamenných atikách sa zachoval pôvodný čisto zinkový plech s krycím olejovým emailom. Po dôkladnej obhliadke jestvujúceho krovu sa diagnostikoval a vyhodnotil zdravotný stav jednotlivých prvkov a navrhlo sa principiálne riešenie – jestvujúci barokový krov sa
nebude celý vymieňať, ale šetrne opravovať!

Na objekte sme realizovali:

  1. vyčistenie a uzavretie
  2. zameranie
  3. komplexnú dokumentáciu sanácie vlhkosti
  4. obnovu krovu a oplechovaní
  5. výmenu šindľa

Miesto: Banská Bystrica
Rok: 2015-2018
Druh:
Stolárstvo a tesárstvo / Sanácia statiky / Šindeľ /  Architektúra, projekcia a expertízy / Umelecké remeslá a reštaurovanie