Kostol sv. Mikuláša z roku okolo 1330 je postavený v ranogotickom slohu ako jednoloďová stavbu s kvadratickým presbytériom, ku ktorému sa zo severnej strany pripája sakristia. Niekedy 70. rokoch 14. storočia prišiel vyzdobiť interiér stavby taliansky umelec výnimočných kvalít, výzdobu kostolíka však nedokončil. Aj tak sú maľby zachované v tomto kostole s celoeurópskym významom.

V roku 2015 sme tu realizovali fotogrametrické zameranie objektu a zabezpečovali reštaurátorský výskum kamenných prvkov. Stavebná a iná realizácia prebiehala po odovzdaní našich prác.

Klient: Farnosť Demandice, filiálka Sazdice
Miesto:
 Sazdice
Rok: 2015
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy /Umelecké remeslá a reštaurovanie