Zrúcanina bývalého kláštora na Veľkej Skalke sa nachádza pri ceste II. triedy č. 507 medzi obcami Skalka nad Váhom a Zamarovce, prechádzajúcej popri meandri rieky Váh, cca 1,5 km juhovýchodne od obce Skalka nad Váhom a 6 km severovýchodne od Trenčína. Kláštor stojí na severovýchodnom okraji zalesneného vrchu Priepasť s nadmorskou výškou 345,8 m n. m. Ruina kláštora na tzv. Veľkej Skalke je najstarším pútnickým miestom na našom území. Pôvodne benediktínsky kláštor vznikol na mieste jaskyne, v ktorej podľa legendy žil pustovník sv. Andrej – Svorada a jeho žiak sv. Benedikt. Na mieste, kde bol Benedikt hodený do Váhu sa už koncom 12. storočia postavili kostol, písomná zmienka z roku 1208. Ďalšou zmienkou o pútnickom mieste je listina z roku 1224, kedy tam nitriansky biskup zriadil benediktínsky kláštor.

V roku 2015 sme realizovali základnú konzerváciu časti objektu Konvent – JZ Krídlo aj v mieste mimoriadneho nálezu hypokausta. Niektoré práce prebiehali aj v rámci Letnej školy archeológie a obnovy pamiatok. Viac o letných školách tu: http://www.obnova.eu/tag/letna-skola/

Klient: Biskupský úrad Nitra
Miesto:
 Skalka nad Váhom
Rok: 2015
Druh: Hrady zámky a torzá / Sanácia statiky

Fotografie a grafická dokumentácia: Michal Hrčka, Ján Zachar (ViaMagna Archeológia), Kristina Kalašová, Martin Sitár