V spolupráci s OZ Leustach sme konzervovali v rokoch 2008-2010 vybrané časti hradu. Zároveň sme boli spoluorganizátormi viacerých workshopov a seminárov k téme hradu Hrušov.

Klient: OZ Leustach
Miesto: Hrušov
Rok: 2010
Web: www.leustach.sk
Druh: 
Hrady zámky a torzá