Tento pôsobivý barokový sakrálny celok ako neprehliadnuteľná krajinná dominanta sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Dokonale premyslenou súhrou architektúry, diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla v jednote s prírodným prostredím doslova vtiahne návštevníkov do deja, ktorým je znázornený príbeh Ježišovej poslednej cesty.  Slávnostná vysviacka celej kalvárie sa konala roku 1751. V roku 2007 bolo založené združenie Kalvársky fond, ktorého hlavným cieľom je revitalizácia banskoštiavnickej kalvárie, jej rekonštrukcia, zveľadenie a sprístupnenie verejnosti a jej ďalší rozvoj a dlhodobá udržateľnosť prevádzky a využitia.

Na objekte dolného kostola sme realizovali pre Kalvársky fond a Rímskokatolícku cirkev farnosť Banská Štiavnica v rokoch 2008-2011 nasledujúce práce:

  • konzervácia historických kamenných dlažieb Dolného kostola,
  • oprava atypického podbitia Dolného kostola,
  • reštaurovanie vstupných brán Dolného kostola,
  • čiastočná obnova fasád Dolného kostola.

Klient: Kalvársky fond
Miesto:
Banská Štiavnica
Rok: 2010
Web: www.kalvaria.org
Druh: 
Stolárstvo a tesárstvo