Na hrade sme vo viacerých rokoch realizovali konzervačné a rekonštrukčné práce. V rokoch 2018-2020 sme realizovali komplexnú obnovu hospodárskej budovy. Nosné obvodové múry boli sanované a chýbajúce časti tehlového muriva doplnené. Expované zakončenia murovaných častí severného štítu a komína doplnila ochranná vrstva z oloveného plechu. Všetky horizontálne nosné konštrukcie tvoria ručne kresané trámy, osadené v pôvodných lôžkach, ktoré nesú masívne podlahy z borovicových dosiek. Krov a tvar šindľovej strechy vychádza z odtlačku na murive severnej štítovej steny. Na južnej strane je strecha ukončená jednoduchým doskovým štítom, nakoľko je možné predpokladať, že v minulosti prechádzali strešné konštrukcie aj nad susednú delovú baštu. Podlaha v podkroví je zhotovená z keramických pôjdoviek, ktoré majú za úlohu chrániť nižšie podlažia pred prípadným požiarom. Okná sú analogicky odvodené z nálezov výplní na hornom hrade a v uhrovskom kaštieli. Odolné dubové rámy, s ľahkými krídlami z mäkkého dreva, vypĺňajú tabule z ručne liateho skla, prichyteného olovenými profilmi. Pri prechode svetla cez „nedokonalé“ výplne dochádza k špecifickému lomu svetla, čo dáva priestoru jedinečnú atmosféru. Kachľová pec v interiéri na druhom nadzemnom podlaží vznikla na základe odtlačku jej tvaru v omietke. Ako vzor pre výrobu samotných kachlíc poslúžil nález pôvodného črepu v prikurovacom otvore pece. Zachované omietky boli citlivo doplnené, finálne začistenie a zakonzervovanie ich však ešte len čaká. Medzi špecifické úlohy patrilo prepojenie jednotlivých úrovní trojpodlažnej stavby. V minulosti podlažia sprístupňovali pavlače, ktoré by len pri fragmentárnom obnovení nedávali zmysel nakoľko fungovali ako súčasť celej sústavy navzájom prepojených objektov. Po zvážení mnohých variantoch nakoniec padlo rozhodnutie umiestniť novotvar dreveného schodiska do hmoty vedľajšieho objektu delovej bašty. Aby nedochádzalo k nežiaducim zásahom do historického muriva, je zložitá nosná konštrukcia vsadená do pôvodných trámových káps, ktoré v minulosti vynášali podlažia delovej bašty. Komplexná obnova je zavŕšením mnohoročnej snahy, ktorej úlohou bolo zvrátiť ruinálny stav objektu a podporiť činnosť Občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Trojpodlažný objekt hospodárskej budovy v súčasnosti poskytuje potrebné zázemie pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej systematickej obnove. V budúcnosti by sa v nej malo nachádzať lapidárium, spoločenská miestnosť a priestory na ubytovanie hostí.

Hrad Uhrovec leží vysoko v Strážovských vrchoch, ukrytý mimo všetkých obchodných ciest. V súčasnosti je považovaný za najhodnotnejšiu hradnú ruinu na Slovensku. Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy na dolnom nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové kritériá pamiatkovej obnovy v regióne. Hospodárska budova bola, rovnako ako celý hrad, zničená požiarom pravdepodobne v roku 1848. Od tej doby stavebný komplex na vrchole kopca postupne chátral. Systematické mapovanie a zameranie hradu prebehlo v 70. rokov minulého storočia, pričom organizované dobrovoľné snahy o záchranu hradu začali až v roku 1999. Vďaka tomu, že bol hrad opustený „iba“ približne 150 rokov, patrí k najzachovalejším ruinám na Slovensku, s množstvom konštrukčných detailov.

Článok o nominácii na CEZAAR 2021: https://www.obnova.eu/jedna-z-nominacia-na-cezaar-hrad-uhrovec-obnova-hospodarskej-budovy/

Klient: O.Z. Hrad Uhrovec
Architekti: ô s.r.o
Výskum: Miroslav Matejka – AHV
Miesto: Uhrovské podhradie
Rok: 2006 – 2020
Web: www.hraduhrovec.sk
Druh: 
Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Sanácia statiky / Umelecké remeslá a reštaurovanie