Na vrchu Molpír nad Smolenicami v Malých Karpatoch sa približne v šiestom storočí pred Kr. (staršia železná doba – halštatská doba) na rozlohe 12 – 14 ha rozprestieralo veľké hradisko. Skladalo sa z troch nádvorí chránených valmi. Impozantné opevnenie bolo postavené z voľne kladeného kamenia, spevnené násypmi a drevenými konštrukciami. Našli sa tu základy veží, opevnených brán a okrúhla bašta. Z vnútornej strany najvyššieho opevnenia bol pristavaný rad obytných drevených zrubov. Na najlepšie chránenom, hornom nádvorí, „akropole“, boli tiež rady terás s obydliami. Nachádzalo sa tu aj Kultové miesto, ktorého miesto bolo vytesané do skaly (202 x 6 m). V ňom boli tri obetiská (ohniská), pri nich lebka a kosti asi dvojročného dieťaťa, rozbité mesiačikovité a geometrické idoly. Dokladom kultu je aj ľudská lebka v základoch jedného domu. Zistili sa stopy po vyspelej remeselnej výrobe a spracovávaní železa a bronzu.

V roku 2017 sme realizovali formou experimentálnej archeológie rekonštrukčnú kópiu dvoch halštátskych obydlí pokrytých trstinou. Všetky remeselné práce boli realizované ručne tradičný náradím a postupmi. Súčasťou prezentácie bol, spolu-návrh a realizácia informačného panelu – modelu.

Miesto: Smolenice
Rok: 2017
Druh:
Stolárstvo a tesárstvo / Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá / Umelecké remeslá